Vägassistans

Insurifys vägassistansprodukt lämnar ett vidare skydd än det som finns i traditionella bilförsäkringar. Givetvis ersätter vår försäkring kostnader i samband med bärgning av bilen, om olyckan är framme. Därutöver lämnas ersättning också för att hämta bilen om den lämnats på verkstad långt från hemmet. Vidare kan också nämnas att försäkringen hjälper till om du skulle tappa nyckeln, råkat köra slut på bränsle eller får punktering. Självklart ger försäkringen skydd både inom och utom Sveriges gränser.