Om oss

LEVERANTÖR AV FÖRSÄKRINGSLÖSNINGAR

2016 inleder Insurify och Hübener Versicherung ett samarbete och lanserar en ny fastighetsförsäkring för bl.a asylboenden och HVB-hem.  

Insurify har varit verksamt inom försäkringsbranchen sedan starten 2008. Primärt har Insurify verkat som konsulter åt internationella försäkringsbolag.

Kontakta oss

Ange undertext här

Insurify AB

Högalidsgatan 41

117 30 Stockholm

0770 - 22 08 70 

info@insurify.se

Kennet Rudholm

Telefon: 08 612 14 72

Epost: kennet.rudholm@insurify.se

Legal information

Våra uppgifter

Insurify AB
Organisationsnummer: 556750-4328
Adress: Högalidsgatan 41, 117 30 Stockholm
Telefon: 08 - 612 14 70

Bolagsregistrering & tillsynsmyndighet

För att få bedriva verksamhet som försäkringsförmedlare måste bolaget vara registrerat hos Bolagsverket. Vår verksamhet är registrerat hos Bolagsverket för förmedling av skadeförsäkring..

Kontaktuppgifter Bolagsverket

Adress: 851 81 Sundsvall
Telefon: 060-18 40 00
Fax: 060-12 98 40
E-post: bolagsverket@bolagsverket.se
Webbplats: www.bolagsverket.se

Tillsyn

Vår verksamhet står under tillsyn av Finansinspektionen (FI), den myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. Finansinspektionen ska på begäran upplysa kunder och andra om en anställd hos oss har rätt att förmedla försäkringar och om denna rätt är begränsad till visst slag av försäkring, någon eller några försäkringsklasser eller grupper av försäkringsklasser. För kontroll av tillstånd, kontakta Finansinspektionen.

Kontaktuppgifter Finansinspektionen
Adress: Box 7821, 103 97 Stockholm
Telefon: 08-787 80 00
Fax: 08-24 13 35
E-post: finansinspektionen@fi.se

Webbplats: www.fi.se

Vår ansvarsförsäkring

Vi innehar obligatorisk ansvarsförsäkring för försäkringsförmedlare. Försäkringsgivare är Lloyds Insurance Company A.S via försäkringsförmedlaren Shepherds Compello.