Hotell & Restaurang

Försäkring för hotell & restaurang

Insurify försäkrar restauranger, nattklubbar, pizzerior, gatukök, hotell och caféer

Vi har genom vårt samarbete med Hübener tagit fram en produkt anpassad för de särskilda behov som finns för restauranger, nattklubbar, pizzerior, gatukök, hotell och caféer. Dessutom är produkten utformad för att passa den svenska marknaden. För mer information om produkten se nedan. 

Vår produkt

Nedan en kort beskrivning av produktens innehåll

Vatten

Skada genom exempelvis oförutsedd utströmning av vatten, vattenånga, olja eller vätska från ledningssystem

Brand

Skada vid exempelvis brand och nedsotning, åsknedslag och strömavbrott

Avbrott

Om byggnaden skulle skadas så pass skadad att du tvingas till omfattande reparationer, kan du få hjälp från den här försäkringen.

Inbrott

Skada vid stöld och skadegörelse genom inbrott

Rån

Skador vid rån och överfall. Med "rån" menas tillgrepp genom våld eller under hot om våld och som innebär trängande fara.

Ansvar

Försäkringen omfattar person- och sakskada som du som fastighetsägare kan bli skadeståndsskyldig för enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler

Försäkringsvillkor Hotell & Restaurang

Kontakta oss för mer info!

Vänligen uppge dina kontaktuppgifter och vi återkommer till dig så snart vi kan.