Holiday

Insurify har tagit fram tre standardförsäkringar för att passa kunder i olika situationer. Vi erbjuder allt från en enklare komplettering till hemförsäkringen till en fullständig reseförsäkring. Oavsett vilken försäkring våra kunder väljer ingår givetvis alltid Allianz Global Assistance oslagbara nätverk med representation över hela världen.

Efterfrågas ett bra tillägg till resemomentet i hemförsäkringen väljs vår bronsprodukt. Bland annat lämnar försäkringen ersättning för självrisker, både hemförsäkringens självrisk och även dyra självrisker på ex hyrd bil eller moped på resmålet. Vi har också inkluderat en riktigt bra förseningsersättning i produkten. Dessutom har vi spetsat de maximala beloppen hemförsäkringen kan lämna vid en skada. 

Nästa steg är vår silverprodukt som givetvis innehåller samma breda omfattning som bronsprodukten gör. Utöver de delar som finns i bronsprodukten ger silverprodukten också ett starkt skydd för outnyttjad resekostnad, ett viktigt skydd att teckna för de allra flesta resor. Vi har i silverprodukten också lagt in ett mer omfattande skydd för kontanter och personliga värdehandlingar som tas med på resan. 

Vår fullständiga reseförsäkring kallas guldprodukten och är en ytterligare påbyggnad av vår silverprodukt. Guldprodukten täcker de krav som ställs på en fullständig reseförsäkring med obegränsad ersättning för medicinska kostnader. Övriga viktiga moment i försäkringen är olycksfallsskydd med att dödsfallsbelopp, ansvarsskydd och skydd för legala kostnader.