Expat

Försäkring för utlandsplacerad personal

Vi på Insurify vet hur viktigt det är för stora företag med personal utomlands att veta att den utlandsplacerade personalen är väl omhändertagen. För de tillfällen allt inte går som det ska och någon ur personalen eller deras familj behöver snabb hjälp, har vi tagit fram vår expatförsäkring. Försäkringen innehåller en mängd olika delmoment och har mycket generösa ersättningsnivåer.

Tack vare avtalet mellan Insurify och Allianz Worldwide care har våra kunder tillgång till världens bästa medicinska nätverk. Det gör att utlandsplacerad personal kan känna sig trygg oavsett var i världen de befinner sig. Skulle något riktigt allvarligt hända finns dessutom alltid ambulansflyg att tillgå, vars kostnad försäkringen givetvis täcker.