Affinity

Tillsammans med vår partner UK General, som varit verksamma på den brittiska marknaden i över 20 år, kan vi erbjuda en stor portfölj med både traditionella och nytänkande affinityprodukter. Vi arbetar inom de sedvanliga affinitysegmenten men inte nödvändigvis med sedvanliga försäkringslösningar. 

Våra produkter

Egendomsförsäkringar

 • Byggnadsförsäkring (ex dolda fel vid husförsäljning).
 • Hyresinkomstförlustsförsäkring (ex vid vattenskada eller brand).
 • Lösöresförsäkring (ex vid uthyrd och möblerad lägenhet, fastighetsägarens egendom i hyresfastighet).
 • Studentförsäkring (ex enkelt skydd för medfört lösöre vid studentboende, reseförsäkring vid utlandsstudier).
 • Husvagnsförsäkring (ex egendom i husvagn, vägassistans för husvagn, förarolycksfall, avbeställningsförsäkring)
 • Självriskskydd (ex hyrd bil eller annat fordon, reseförsäkring, maskinskada i villa).

Privat- och fritidsförsäkringar

 • Datorförsäkring, för själva hårdvaran men även mjukvaran, kan omfatta hemförsäkringens självrisker och åldersavdrag.
 • Cykelförsäkring, lämna bättre ersättning och/eller självriskskydd för hemförsäkringen.
 • Eventförsäkring, avbeställningsförsäkring för event, specifikt eller årsskydd.
 • Prylförsäkring (ex försäkring för ny tv, stereo eller mobiltelefon)
 • Mobiltelefonförsäkring, komplettera skyddet i hemförsäkringen.
 • Handväskförsäkring, utöver hemförsäkringens skydd, bättre ersättning för kontanter, väskan som sådan och mobiler.
 • Förlust av bilnyckel, ersätter kostnader för hyrbil, omprogrammering av nycklar osv.

Garantier

 • Bruna och vita varor. Förlängd fabriksgaranti, kan också kombineras med allriskförsäkring (drulle).
 • Möbler och inredning.
 • Motorgarantier.

Betalskydd

Kan designas att ersätta vilken som helst månatlig kostnad ifall av sjukskrivning eller arbetslöshet. Några exempel:

 • Räntekostnader och eller amorteringskostnader
 • Hyreskostnader
 • El- och uppvärmings-kostnader

Motorprodukter

 • GAP, ersätter den eventuella skillnaden mellan bilförsäkringsbolagets värdering och lånet som finns på bilen vid en totalskada.
 • Motorcykelutrustning, allriskförsäkring för ex hjälm, klädsel och skor.
 • Lösöre och utrustning i bil, kompletterar skyddet i hemförsäkringen respektive bilförsäkringen.
 • Besiktningsförsäkring, klarar inte bilen besiktningen lämnas ersättning för att "släcka tvåor". Kan även designas som en "dolda fel" försäkring för bilen vid överlåtelse.
 • Självriskskydd, främst för nya bilars vagnskadegaranti där självrisker kring 10 000 kr inte är ovanligt. Kan även designas att täcka de höga självriskerna vid hyra av bil eller annat fordon.
 • Rep- och bucklaförsäkring, lämnar ersättning för reparation av mindre repor och bucklor på bilen.
 • Verktyg under transport, omfattar inbrott i bil eller allriskskada på verktyg under lastning eller transport.
 • Däck och fälgförsäkring, ersätter däcket eller fälgen vid skada, kan också lämna ersättning för väghjälp vid punktering.

Olycksfallsförsäkring

Kan designas att ersätta samtliga olycksfall eller olycksfall knutna till ett visst utövande eller en geografisk plats:

 • Cykelolycksfall
 • Skololycksfall
 • Besöksolycksfall, ex större arenor och shoppingcentra, även vanliga inom kommuner och landsting.