Insurify
Innovativ försäkringsleverantör

Fastighetsförsäkring för specialrisker

Insurify och Hübener Versicherung lanserar en ny fastighetsförsäkring för bl.a. vårdboenden, asylboenden, hvb-hem, transitboenden, PUT-boenden etc. Med vår Fastighetsförsäkring får du ett bra skydd som täcker det mesta du behöver för ditt fastighetsägande. Försäkringen ersätter skador till följd av bl.a:

  • Brand
  • Vatten
  • Avbrott
  • Stöld & Rån

Vi har även en tilläggsprodukt som innehåller:  

  • Ansvar
  • Rättsskydd
  • Olycksfall för besökare och anställda 
  • Kris
  • Överfall.

För mer information och våra villkor, se här.

Om Hübener

Hübener Versciherungs huebener-ag.eu/en/  är ett försäkringsbolag baserat i Hamburg, Tyskland och har specialiserat sig på ovanliga och större risker i Västeuropa. Genom att koncentrera sig på vissa delar av marknaden som återvinningsanläggningar, religösa byggnader, nattklubbar och asylboenden har de haft stor framgång att etablera sig på den europeiska försäkringsmarknaden.